Missie

Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap op katholieke grondslag voor mavo (vmbo-t), havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo (tvwo). In onze missie staan drie uitgangspunten centraal: respectvol, kansrijk en uitdagend onderwijs.

Sint-Maarten
Bij de oprichting van de school in 1955 werd de naam van Sint-Maarten gekozen. Hij leefde in de vierde eeuw, was eerst officier in het Romeinse leger, werd daarna monnik en vervolgens bisschop in de Franse stad Tours. Sint-Maarten is beroemd vanwege zijn gulheid en bereidheid om anderen te helpen. Zijn lijfspreuk is ‘Non recuso laborem’, wat zoveel betekent als: ‘ik ga geen uitdaging uit de weg’. Bekend is het verhaal waarin Sint-Maarten zijn mantel doorsnijdt om deze te delen met een arme man die zijn pad kruist. Dit gebaar van delen en opkomen voor elkaar spreekt ons als school zeer aan.

Katholieke identiteit
Wij geven onze katholieke identiteit op verschillende manieren vorm. Zo geven wij godsdienstles, waarin allerlei religieuze en maatschappelijke zaken worden besproken. Wij houden een paar keer per jaar eucharistievieringen in onze parochiekerk of op ons college. Maar wij proberen vooral in de manier waarop wij met elkaar omgaan de christelijke idealen na te streven.

Respectvol
De doelstellingen van onze school ademen de geest van Sint-Maarten. Onze katholieke identiteit staat voor ‘samen’: samen leren, respect voor elkaar, veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Wij hechten sterk aan het naleven van waarden en normen. Om deze uitgangspunten gestalte te geven stellen wij duidelijke regels en bieden wij zorgvuldige leerlingbegeleiding door alle leerjaren heen. Ons doel is de leerlingen een veilige en vertrouwde leeromgeving te bieden, waarin zij zich verbonden en mede verantwoordelijk voelen voor deze leeromgeving. Het Sint-Maartenscollege staat open voor ieder die vorming en onderwijs op deze beginselen gebaseerd, kan respecteren.

Kansrijk
Voor elke leerling streven wij ernaar om op een verantwoorde wijze te komen tot het hoogst haalbare opleidingsniveau. Binnen de afdelingen van onze school bieden wij door een breed aanbod van vakken onze leerlingen de mogelijkheid over te stappen naar een hogere afdeling. Onze mavo-plus biedt de kans om over te stappen naar de havo. Vwo-leerlingen met extra capaciteiten kunnen bij ons het gymnasium en tweetalig tvwo volgen.

Uitdagend
Vanaf de brugklas worden onze leerlingen uitgedaagd geleidelijk meer zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod van werkvormen binnen de lessen. Buiten de lessen worden mogelijkheden geboden om zich op andere terreinen te ontwikkelen.